Kvalita vody na přírodních koupalištích

Kvalitu vody na přírodních koupalištích ve Středočeském kraji můžete sledovat na stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje zde.